Topiz | Proizvodi | Podni konvektori

Podni konvektori

Podni konvektoriPrikaz proizvoda:

Namenjeni za ugradnju u modernim objektima sa velikim brojem staklenih površina kao što su hoteli, bazeni, privatne kuće…

Podni konvektori su grejna tela koja se mogu koristiti i za grejanje i za hlađenje. Namenjeni su za ugradnju u modernim objektima sa velikim brojem staklenih površina kao što su hoteli, bazeni, privatne kuće itd... Sakriveni su u podu i jedini vidljivi element je rešetka. Preporučena razdaljina između staklenih površina i podnog konvektora iznosi od 50-200 mm, jer se tako postiže najbolji efekat razmene toplote. Mogu se koristiti kao samostalna grejna tela, ili u kombinaciji sa drugim primarnim sistemima. Prelaz toplote se vrši isključivo konvekcijom koja može biti prirodna (bez ventilatora) i prinudna (sa ventilatorom). Prirodna konvekcija se bazira na principu prirodne cirkulacije vazduha gde hladan vazduh ulazi u podni konvektor, zagreva se u izmenjivaču toplote i kao takav vraća u prostoriju. Ovakav tip podnog konvektora je manjeg kapaciteta od konvektora sa prinudnom cirkulacijom i najčešće se primenjuje kao sekundarni vid grejanja. Sam kapacitet pored načina strujanja vazduha i količine vazduha zavisi i od veličine konvektora, odnosno izmenjivača toplote koji se nalazi u njemu. Izmenjivač je izrađen od aluminijumskih lamela i bakarnih cevi, a dimenzije se mogu prilagoditi željama kupca.    

 

Prednosti

- Sprečavanje pojave magle (kondenza) na staklenim površinama 
- Grejanje/hlađenje integrisano u jednom uređaju 
- Moderan dizajn 
- Idealan za niskotemperaturske režime rada (toplotna pumpa) 
- Nizak nivo buke

Podni konvektori