Topiz | O nama

O nama

O nama

O nama

Preduzeće “TOPIZ’’ d.o.o. bavi se proizvodnjom izmenjivača toplote, toplovodnih i parnih kalorifera, freonskih kondenzatora i isparivača za rashladne uređaje. Osnovano je 1994. godine sa ciljem da zadobije poverenje kupca kvalitetnim proizvodom. Vođeni uverenjem da se ugled pouzdanog poslovnog partnera može postići samo profesionalnim odnosom prema kupcu, sposobnošću za inovacije i iskustvom postali smo veoma konkurentni na tržištu. Kompanija trenutno broji 17 zaposlenih, sa ciljem da se u budućnosti ovaj broj poveća. 

Sertifikat o ispitivanju izmenjivača toplote dobijen je od strane instituta za nuklearne nauke “Vinča” laboratorije za termotehniku. Kompanija je takođe sertifikovana i ISO 9001:2015 standardom od strane međunarodne institucije “UDEM BALKANS”. U proteklih 15 godina možemo se pohvaliti zapaženim rezultatima kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Naši proizvodi nalaze se u velikom broju objekata u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Rusiji itd…Reference možete pogledati u kategoriji reference.

Sertifikati

ISO 9001:2015 UDEM

Sertifikaciono telo UDEM JAS-ANZ Management Service potvrdilo je da je kompanija Topiz uvela sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015

CE oznaka za Topiz TOP KFW

CE oznaka na proizvodu je izjava proizvođača da je proizvod u saglasnosti sa osnovnim zahtevima relevantnog evropskog zakonodavstva o zdravlju, sigurnosti i zaštiti životne sredine.

Excellent SME Serbia

Privredna komora Srbije i bonitetna agencija COFACE, dodelili su kompaniji Topiz sertifikat "SME Excellent Serbia" u rangu malih i srednjih preduzeća, što klasifikuje našu firmu kao uspešnu i pouzdanu.

3A sertifikat

Na osnovu pregleda dostavljene tehničke dokumentacije proizvođača i deklaracije o usaglašenosti, potvrđuje se da navedena električna oprema zadovoljava bezbednosne zahteve Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona.