Topiz | Proizvodi | Izmenjivači toplote

Izmenjivači toplote

Izmenjivači toplotePrikaz proizvoda:

Izmenjivači toplote - Visokoefikasni izmenjivači toplote dostupni u različitim dimenzijama izrađuju se po želji kupca.

Opis

Standardni razmenjivači toplote se proizvode od aluminijumskih lamela koje su mehaničkim ekspandiranjem fiksirane za bakarne cevi. U sklop izmenjivača ulaze i cevne ploče od pocinkovanog iii aluminijumskog lima i kolektor izrađen od bešavnih čeličnih iii bakarnih cevi. Tako proizvedeni izmenjivači toplote se koriste kao grejna iii rashladna tela, za potrebe klimatizacije, grejanja i hlađenja, kao i u drugim oblastima gde je neophodna visoka efikasnost razmene toplote. Naši izmenjivači se proizvode prema zahtevu kupca koji se uz pomoć programa za izbor usklađuju sa našim proizvodnim mogućnostima tako da dobijeni proizvod u potpunosti zadovoljava projektne zahteve. Mogu biti u izvedbi kao kanalski grejači/hladnjaci, izmenjivači za klima komore, izmenjivači za podne konvektore, izmenjivač kao hladnjak solarnog kolektora za prevenciju stagnacije solarnog sistema, grejači za sušare, industrijske vazdušne zavese...

 

Primena

- Toplovodni grejači vazduha TOP HW - radni medij topla voda, vrela voda, mešavina voda/glikol

- Hladnjak vazduha TOP KW - hladna voda, mešavina voda/ glikol

- Parni grejač TOP HS - radni medij vodena para  

- Direktna ekspanzija TOP DX - hlađenje vazduha pomoću freona

- Kondenzatori TOP KO - za kondenzaciju freona 

 

Lamele

- Aluminijum

- Hidrofilik aluminijum

- Hidrofobik aluminijum

 

Cevi

- Bakar

- Ø10, Ø12

- Debljina zida 0,35 mm - 0,5 mm

     

Kolektori

- Čelik

- Bakar

- Širok spektar prečnika 

 

Oklop

- Pocinkovani lim

- Aluminijum

Izmenjivači toplote
Izmenjivači toplote
Izmenjivači toplote
Izmenjivači toplote