Topiz | Proizvodi | TOP AGRO serija

TOP AGRO serija

TOP AGRO serijaPrikaz proizvoda:

TOP AGRO serija kalorifera, namenjena za zagrevanje poljoprivrednih objekata, živinarskih i stočnih farmi, kao i staklenika i plastenika.

TOP AGRO-LT model kalorifera je optimizovan i prilagođen radu na živinarskim farmama. Kačenje je predviđeno preko visilica.  Razvili smo dva modela istrujnog elementa. Klasičan istrujni element omogućava ravnomernu strujnu sliku u pravilnom rasporedu do prečnika 15 metara. Istrujni element u obliku zvezde, ostvaruje manji domet, ali je strujna slika vrtložna, čime se na efikasniji način podiže temperaturu u prostoru. Uređaj je moguće rasklopiti dok je na visilicama, tako da je omogućen pristup izmenjivaču radi jednostavnog čišćenja i održavanja.

 

TOP AGRO-MULTI LT model kalorifera je predviđen za  grejanje velikih živinarskih farmi. Kačenje se vrši preko visilica. Snažan ventilator omogućava ravnomerno zagrejavanje prostora u prečniku do 20 metara. Istrujni element sa 6 mlaznica omogućava strujnu sliku u pravilnom rasporedu na šest strana, na taj način efikasno podiže temperaturu u prostoru. Izmenjivački blok je u potpunosti plastificiran. Kućište je izrađeno od plastificiranog pocinkovanog lima.Dovod tople vode vrši se preko fleksibilnih creva. Uređaj je moguće rasklopiti dok je na visilicama i omogućava pristup izmenjivaču i sa donje strane, radi jednostavnog čišćenja i održavanja. 

 

 

 

TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija
TOP AGRO serija

top-agro-karakteristike-01

 

 

top-agro-lt-karakteristike-02

 

  

AGRO MULTI  LT