Topiz | Proizvodi | Isparivači

Isparivači

IsparivačiPrikaz proizvoda:

Kompaktne konstrukcije i savremenog dizajna, dostupni su sa različitim brojem redova cevi i koracima lamela. Isparivači se primenjuju za rashladne komore-hladnjače.  

 

Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha su predviđeni za ugradnju u freonskim sistemima, tj. u rashladnim komorama čija se temperatura vazduha kreće od -25°C do +5°C.

 

Kompaktne su konstrukcije, savremenog dizajna i odlikuje ih visok stepen iskorišćenja, pouzdanost u radu kao i kvalitet materijala korišćen za njihovu izradu. Blok isparivača se izrađuje od bakarnih cevi (∅12 mm) raspoređenih u šahovskom rasporedu (43mm×37,5mm) i aluminijumskih lamela. Dostupni su sa različitim brojem redova cevi kao i korakom lamela. Mehaničkim ekspandiranjem bakarnih cevi ostvaruje se odličan kontakt između cevi i lamela. Nakon izrade isparivački blok se testira azotom pod pritiskom od 30 bara.

 

Isparivači se na zahtev mogu isporučiti sa električnim grejačima za otapanje inja. Ovi grejači su smešteni u bloku isparivača, a u slučaju primene isparivača u komorama sa temperaturom vazduha od -25°C do -10°C preporučuje se upotreba dodatnog para grejača, koji se smeštaju u kadu. Oplata i kada isparivača se izrađuju od obicnog ili plastificiranog aluminijuma.


Isparivači su opremljeni aksijalnim ventilatorom sa zaštitnom mrežom. Motori ventilatora su izvedeni kao monofazni sa zaštitiom klase IP44 i klasom izolacije B. Predviđeni su za rad pri temperaturama ambijenta od -50°C do +50°C.


Posebne verzije su dostupne po zahtevu kupca.

Isparivači
Isparivači
Isparivači
Isparivači