Topiz | Coil | Proizvodi | Kaloriferi

Kaloriferi

Kaloriferi

Prikaz proizvoda:

Koriste se za grejanje i hlađenje industrijskih hala, skladišta, farmi, sportskih sala, trgovina…

Toplovodni kaloriferi sa Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom služe za ventilaciju, grejanje i hlađenje industrijskih hala, skladišta, farmi, radionica, hangara, trgovina, itd. Odlikuju se visokim učinkom, laganom konstrukcijom, niskim nivoom buke, jednostavnim održavanjem u eksploataciji. Kao grejni medij koristi se topla voda, vrela voda i para. Grejani medij je svež i opticajni vazduh ili mešavina svežeg i opticajnog vazduha. Moguća je nadogradnja kalorifera pratećom opremom kao što su filteri, mešne sekcije, protivkišne žalutine, regulatori broja obrtaja ventilatora... Kaloriferi najbolji učinak postižu primenom grejača bez dodatnih elemenata pa tome i treba težiti pri projektovanju.

Kaloriferi sastavni elementi
Žaluzina, razmenjivač toplote, kućište, aksijalni ventilator sa elektro-motorom.

Kućište:

Izrađuje se od pocinkovanog, plastificiranog lima.

Aksijalni ventilator sa elektro-motorom:

Profil lopatice obezbeđuje visok stepen iskorišćenja i nizak nivo buke. Radno kolo je dinamički balansirano u sklopu sa elektromotorom.

Žaluzina:

Izrađuje se od aluminijuma ili čeličnog pocinkovanog-plastificiranog lima i čini poseban sklop koji se učvršćuje na kućište kalorifera.

Razmenjivač toplote:

Cu-Al razmenjivač toplote je kompaktan, lamelnog je tipa i obezbeđuje dobar kontakt lamele i cevi što rezultuje visokim koeficijentom prolaza toplote.

Kaloriferi
Kaloriferi
Kaloriferi
Kaloriferi
Kaloriferi
Kaloriferi

dim TOPIZ- Fan heaters dimensions

TOPIZ-domet