Kaloriferi za ventilaciju i zagrevanje industrijskih hala, skladišta, radionica, hangara, trgovina.
Kaloriferi za ventilaciju i zagrevanje industrijskih hala, skladišta, radionica, hangara, trgovina.

Kaloriferi za ventilaciju i zagrevanje industrijskih hala, skladišta, radionica, hangara, trgovina.

Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha za ugradnju u suvim freonskim sistemima.

Dizajnirani su tako da je sa malim dimenzijama maksimalno iskorišćenje sa minimalnim utroškom energije.

Izmenjivači

Izmenjivači za podne konvektore