Opis i karakteristike

Kondenzatori tipa CDE, čiji se kapacitet kreće u rasponu od 2.6 kW do 18.2 kW, razvrstani su u 20 modela.
Predviđeni su za rad sa horizontalnom cirkulacijom vazduha.
Dizajnirani su tako da je sa malim dimenzijama maksimalno iskorišćenje sa minimalnim utroškom energije.
Standardna verzija je proizvedena od bakarnih cevi  φ10 mm raspoređenih u geometriju šahovskog rasporeda mm 25 mm x 21.65 mm i aluminijumskih lamela, sa rastojanjem između lamela od 2.8 mm.
Svaki kondenzatorski blok je ispitan potapanjem u vodu pod pritiskom od 30 bara.
Kućište kodenzatora je zaštićeno plastificiranjem.

Ventilatori se isporučuju u verziji sa zaštitnom mrežom.
Elektroliti ventilatora su monofazni 230V/50Hz 4 pola  termički zaštićeni.


Šematski prikaz


Standardne lamele


Kapacitet i dimenzije

Model-CDE
Kw
kcal
m3/h
Fi
win/out
m2
lit
E
A
H
B
263-1435
2.60
2235
1050
300
34/120
5.6
1.4
400
475
380
200
303-1540
3.09
2655
1210
300
34/120
6.9
1.6
450
525
405
200
354-1540
3.52
3025
1120
300
34/120
9.4
2.1
450
525
405
200
412-1470
4.10
3525
2420
300
34/120
7.7
1.8
750
825
380
200
472-1680
4.70
4042
2240
300
34/120
10.0
2.1
850
925
430
200
513-1470
5.18
4450
2250
300
34/120
11.3
2.4
750
825
380
200
523-1845
5.13
4410
2300
350
155
9.4
2.1
500
575
480
230
604-1845
6.04
5195
2150
350
155
12.4
2.7
500
575
480
230
613-2050
6.02
5175
2600
350
155
11.7
2.5
550
625
530
230
654-2050
6.45
5550
2100
350
155
15.3
3.5
550
625
530
230
703-2050
6.94
5970
3100
400
290
12.7
3.0
600
675
530
230
804-2055
8.17
7030
2900
400
290
16.9
3.8
600
675
530
230
994-2358
9.88
8500
3500
400
290
20.9
4.6
630
675
605
230
963-1890
9.60
8250
4100
350
155
19.0
4.0
950
705
480
230
114-1890
11.17
9600
3800
350
155
25.4
5.2
950
1025
480
230
134-20105
13.06
11230
4200
350
155
33.0
6.5
1100
1025
530
250
143-20105
14.11
12130
6600
400
290
24.7
5.0
1100
1175
530
250
164-20105
16.40
14100
6000
400
290
33.0
6.5
1100
1175
530
250
163-23115
16.09
13800
7000
400
290
31.1
6.1
1200
1275
605
250
184-23115
18.23
15650
6200
400
290
41.5
8.1
1200
1275
605
250

Režim rada

* Temperatura ambijenta Ta = 30°C
** Temperatura kondenzacije Ta = 45°C R-404A