Toplotni učinak – 3-115 kW
Protok vazduha – 900-6100 m3/h
Radni medijum  – voda/para

Kaloriferi TOP KFW(S) opis i karakteristike

Kaloriferi sa Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom služi za ventilaciju i zagrevanje industrijskih hala, skladišta, radionica, hangara, trgovina, itd. Odlikuju se  visokim učinkom, laganom konstrukcijom, niskim nivoom buke, jednostavnim održavanjem u eksploataciji. Kao grejni medij koristi se topla voda, vrela voda i para. Grejani medij je svež i opticajni vazduh ili mešavina svežeg i opticajnog vazduha. Moguća je nadogradnja kalorifera pratećom opremom. Kaloriferi najbolji učinak postižu primenom grejača bez dodatnih elemenata pa tome i treba težiti pri projektovanju.

Kaloriferi sa razmenjivačem toplote

Kaloriferi sastavni elementi

Žaluzina, razmenjivač toplote, kućište, aksijalni ventilator sa elektro-motorom.

Kućište

Izrađuje se od pocinkovanog, plastificiranog lima.

Aksijalni ventilator sa elektro-motorom

Profil lopatice obezbeđuje visok stepen iskorišćenja i nizak nivo buke. Radno kolo je dinamički balansirano u sklopu sa elektromotorom.

Žaluzina

Izrađuje se od aluminijuma ili čeličnog pocinkovanog-plastificiranog lima i čini poseban sklop koji se učvršćuje na kućište kalorifera.Tipovi kalorifera

Razmenjivač toplote

Cu-Al razmenjivač toplote je kompaktan, lamelnog je tipa i obezbeđuje dobar kontakt lamele i cevi što rezultuje visokim koeficijentom prolaza toplote.

 

Sertifikati

Opis proizvoda

Izmenjivači toplote za grejanje ili hlađenje vazduha pomoću različitih medija.


Označavanje kalorifera

dimenzije-kalorifera

 

 

Oznake

TOP KF W ( S ) 16 3 G ( H )
oznaka
proizvođača
vrsta proizvoda
( kalorifer )
grejni medijum
voda ( para )
oznaka
veličina
broj redova izvedba
grejanje ( hlađenje )

Dimenzije toplovodnih kalorifera

Dimenzije parnih kalorifera


Domet kalorifera

domet-kalorifera-1

 

domet-kalorifera-2

 

 


Montaža

montaza-kalorifera

Kačenje se može izvršiti na više načina i više varijanti, u zavisnosti od toga da li se kačenje vrsi na zid ili plafon. Poželjno je kalorifer montirati na zid (zidni nosač) radi bolje efikasnosti strujanja vazduha u prostoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodatna oprema

dodatna oprema


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite katalog u PDF formatu >>>