Tehnički detalji – kW

Toplotni učinak – m2/h

Radni medijum – voda/para

Kaloriferi TOP SAT opis i karakteristike

Kalorifer sa savijenim Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom koji se kači vertikalno i izduvava vazduh na sve četiri strane. Savijenim blokom postiže se maksimalna efikasnost i najbolje opstrujavanje vazduha po površini razmenjivača. Grejani medij je opticajni vazduh koji se zagreva toplom vodom koja prolazi kroz cevi razmenjivača. Idealan za zagrevanje plastenika,staklenika.

Kaloriferi sastavni elementi

Razmenjivač toplote, kućište, aksijalni ventilator sa elektro-motorom.

Kućište

Izrađuje se od pocinkovanog, plastificiranog lima.

Aksijalni ventilator sa elektro-motorom

Profil lopatice obezbeđuje visok stepen iskorišćenja i nizak nivo buke. Radno kolo je dinamički balansirano u sklopu sa elektromotorom.

Razmenjivač toplote

Cu-Al razmenjivač toplote je kompaktan, lamelnog je tipa i obezbeđuje dobar kontakt lamele i cevi što rezultuje visokim koeficijentom prolaza toplote.

Sertifikati