Tehnički detalji – kW

Toplotni učinak – m2/h

Radni medijum – voda/para

Kaloriferi TOP NP opis i karakteristike

Kaloriferi sa Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom koji se kači vertikalno i izduvava vazduh kroz rešetke na sve četiri strane. Grejani medij je opticajni vazduh koji se zagreva toplom vodom koja prolazi kroz cevi razmenjivača. Postavlja se na manje visine,blizu površine tla.

Kaloriferi sastavni elementi

Razmenjivač toplote, kućište, aksijalni ventilator sa elektro-motorom.

Kućište

Izrađuje se od pocinkovanog, plastificiranog lima.

Aksijalni ventilator sa elektro-motorom

Profil lopatice obezbeđuje visok stepen iskorišćenja i nizak nivo buke. Radno kolo je dinamički balansirano u sklopu sa elektromotorom.

Razmenjivač toplote

Cu-Al razmenjivač toplote je kompaktan, lamelnog je tipa i obezbeđuje dobar kontakt lamele i cevi što rezultuje visokim koeficijentom prolaza toplote.

Sertifikati