Tehnički detalji – kW

Toplotni učinak – m2/h

Radni medijum – voda/para

Kaloriferi TOP AGRO opis i karakteristike

Kaloriferi sa Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom koji ima vertikalno kačenje  i izduvava vazduh mlaznicama na sve četiri strane. Projektovan je tako da vazduh struji preko cele površine razmenjivačamčime se ostvaruje maksimalno iskorišćenje kapaciteta. Odlikuju se laganom konstrukcijom,niskim nivoom buke i jednostavnim održavanjem u eksploataciji. Služe za grejanje opticajnog vazduha i idealni su za farme,plastenike…

Kaloriferi sastavni elementi

Razmenjivač toplote, kućište, aksijalni ventilator sa elektro-motorom.

Kućište

Izrađuje se od pocinkovanog, plastificiranog lima.

Aksijalni ventilator sa elektro-motorom

Profil lopatice obezbeđuje visok stepen iskorišćenja i nizak nivo buke. Radno kolo je dinamički balansirano u sklopu sa elektromotorom.

Razmenjivač toplote

Cu-Al razmenjivač toplote je kompaktan, lamelnog je tipa i obezbeđuje dobar kontakt lamele i cevi što rezultuje visokim koeficijentom prolaza toplote.

Sertifikati