Lamelni izmenjivači toplote se upotrebljavaju za grejanje ili hlađenje vazduha pomoću različitih medija.

Vrste izmenjivača toplote

Standardni izmenjivači toplote se proizvode od aluminijumskih lamela koje su mehaničkim ekspandiranjem fiksirane za bakarne cevi. U sklop izmenjivača ulaze i cevne ploče od pocinkovanog iii aluminijumskog lima i kolektor izrađen od bešavnih čeličnih iii bakarnih cevi. Tako proizvedeni izmenjivači toplote se koriste kao grejna iii rashladna tela, za potrebe klimatizacije, grejanja i hlađenja, kao i u drugim oblastima gde je neophodna visoka efikasnost razmene toptote. Naši izmenjivači se proizvode prema zahtevu kupca koji se uz pomoć programa za izbor usklađuju sa našim proizvodnim mogućnostima tako da dobijeni proizvod u potpunosti zadovoljava projektne zahteve. To dokazuje i sertifikat o kvatitetu proizvoda, dobijen od strane Instituta za termotehniku „Vinča“.tifikat o kvatitetu proizvoda, dobijen od strane Instituta za termotehniku „Vinča“.

 

  1. Toplovodni grejač vazduha – radni medij topla voda, vrela voda, mešavina voda – tečnost protiv smrzavanja
  2. Hladnjak vazduha – hladna voda, mešavina vode – tečnost protiv smrzavanja
  3. Parni grejač – radni medij vodena para
  4. Direktni isparivač – hlađenje vazduha pomoću freonskog rashladnog sredstva
  5. Kondenzatori za kondenzaciju freonskog rashladnog sredstva

Označavanje

Položaj ugradnje

-IZMENJIVAČI SA HORIZONTALNIM STRUJANJEM VAZDUHA

Ograničenje primene

Maksimalni radni pritisci i radne temperature za standardne debljine cevi date su u sledećoj tabeli:

p
max. ( bar)
24
20
18
t
max. ( °C )
100
120
140


Cu – Al
parni grejači imaju garantovan rad uz sledeće ograničenje zasićenja pare : p=8 bar-a ; t=170°C. Kod parnih izmenjivača neophodno je obezbediti odliv kondenzata. Iz tog razloga se preporučuje upotreba vertikalnih parnih grejača koji su bezbedniji u pogledu hidrauličnog udara.

Asortiman materijala

CEVI – BAKAR – Debljina zida od 0.4 mm do 1.0 mm

LAMELE – ALUMINIJUM 0.18 mm do 0.3 mm

CEVNE PLOČE – POCINKOVANI LIM – ALUMINIJUM

KOLEKTOR – ČELIK – BAKAR

IZBOR – Plastifikacija, ugradnja ventilatora prema potrebi