Izmenjivači toploteYou are here: Home » Izmenjivači toplote

Lamelni izmenjivači toplote se upotrebljavaju za grejanje ili hlađenje vazduha pomoću različitih medija.

Vrste izmenjivača toplote

  1. Toplovodni grejač vazduha – radni medij topla voda, vrela voda, mešavina voda – tečnost protiv smrzavanja
  2. Hladnjak vazduha – hladna voda, mešavina vode – tečnost protiv smrzavanja
  3. Parni grejač – radni medij vodena para
  4. Direktni isparivač – hlađenje vazduha pomoću freonskog rashladnog sredstva
  5. Kondenzatori za kondenzaciju freonskog rashladnog sredstva

Označavanje

Položaj ugradnje

-IZMENJIVAČI SA HORIZONTALNIM STRUJANJEM VAZDUHA

Ograničenje primene

Maksimalni radni pritisci i radne temperature za standardne debljine cevi date su u sledećoj tabeli:

p
max. ( bar)
24
20
18
t
max. ( °C )
100
120
140


Cu – Al
parni grejači imaju garantovan rad uz sledeće ograničenje zasićenja pare : p=8 bar-a ; t=170°C. Kod parnih izmenjivača neophodno je obezbediti odliv kondenzata. Iz tog razloga se preporučuje upotreba vertikalnih parnih grejača koji su bezbedniji u pogledu hidrauličnog udara.

Asortiman materijala

CEVI – BAKAR – Debljina zida od 0.4 mm do 1.0 mm

LAMELE – ALUMINIJUM 0.18 mm do 0.3 mm

CEVNE PLOČE – POCINKOVANI LIM – ALUMINIJUM

KOLEKTOR – ČELIK – BAKAR

IZBOR – Plastifikacija, ugradnja ventilatora prema potrebi