Isparivači opis i karakteristike

Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha familija TOP-EM8 su predviđeni za ugradnju u suvim freonskim sistemima. TOP-EM8 su namenjeni za ugradnju u rashladnim komorama čija se temperatura vazduha kreće od -25°C do +5°C.

Kompaktne su konstrukcije i savremenog dizajna. Blok isparivača se izrađuje od bakarnih cevi (∅14 mm) raspoređenih u koridornom rasporedu (45×45) i aluminijumskih lamela sa korakom 6 mm odnosno 8 mm. Mehaničkim ekspandiranjem bakarnih cevi ostvaruje se odličan kontakt između cevi i lamela. Nakon izrade isparivački blok se odmašćuje i testira azotom pod pritiskom od 30 bara. Oplate i kada isparivača se izrađuju od aluminijuma ili plastificiranog aluminijuma.

Isparivači familije TOP-EM8 se na zahtev mogu isporučiti sa električnim grejačima za otapanje inja. Ovi grejači su smešteni u bloku isparivača, a u slučaju primene isparivača u komorama sa temperaturom vazduha od -25°C do -10°C preporučuje se upotreba dodatnih para grejača, koji se smeštaju u kade.Isparivači su opremljeni aksijalnim ventilatorom sa zaštitnom mrežom italijaskog proizvodača ELCO .

Motori ventilatora su izvedeni kao monofazni sa zaštitiom klase IP44 i klasom izolacije B. Predviđeni su za rad pri temperaturama ambijenta od -50°C do +50°C.

Način označavanja

Montaža, merna skica i konstrukcija

Sklop isparivača

Standardne lamele

Režim rada

* Q1-Rashladni kapacitet pri to – 8°C i tv 0°C
** Q2-Rashladni kapacitet pri to – 25°C i tv – 18°C
*** Rashladni fluid R-404A

Kapacitet i dimenzije

Ventilator 230 V – 50 Hz 1 PH
Grejači

Dimenzije
Kapacitet
to = -8 to = -25
Raz.
površ.
Protok vazduha
Domet
ventil
N
Fi
Snaga
Blok
Tacna
DT1-8k (w)
DT1-7k
(w)
m2
m3/h
m
Kom
mm
Win/out
Kw
Kw
B
A
D
C
R
TOP-EM 807
1570
985
7.3
1250
7
2
250
16/65
1.20
0.60
650
900
380
350
420
TOP-EM 809
1825
1075
8.6
1350
7
2
250
16/65
1.35
0.70
750
1000
380
350
420
TOP-EM 811
2450
1495
10.9
1600
7
2
250
16/65
1.68
0.85
950
1200
380
350
420
TOP-EM 813
2920
1850
12.8
2250
9
2
300
34/120
2.04
0.70
750
1000
520
350
420
TOP-EM 815
3350
2050
14.4
2100
7
3
250
16/65
2.16
1.08
1250
1500
380
350
420
TOP-EM 817
3650
2420
16.5
2550
9
2
300
34/120
2.52
0.85
950
1200
520
350
420
TOP-EM 820
4625
2830
20.2
3600
9
3
300
34/120
3.00
1.00
1150
1400
520
350
420
TOP-EM 822
4925
3080
21.8
3650
9
3
300
34/120
3.24
1.08
1250
1500
520
350
420
TOP-EM 827
5940
3850
27.3
3900
9
3
300
34/120
3.96
1.32
1550
1800
520
350
420
TOP-EM 835
7970
4920
35.8
4000
10
3
300
90
4.64
1.16
1350
1650
520
450
530
TOP-EM 840
9430
5860
41.3
6000
11
3
350
155
5.28
1.32
1550
1800
520
450
530
TOP-EM 855
12100
7640
54.6
6900
12
3
350
155
7.92
1.32
1550
1800
650
450
530