Opis i karakteristike

Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha familija TOP-EM6 su predviđeni za ugradnju u suvim freonskim sistemima. Familija isparivača TOP-EM6 je namenjena za ugradnju u prostorijama čija je temperatura viša od +5°C.

Kompaktne su konstrukcije i savremenog dizajna. Blok isparivača se izrađuje od bakarnih cevi (∅14 mm) raspoređenih u koridornom rasporedu (45×45) i aluminijumskih lamela sa korakom 6 mm odnosno 8 mm. Mehaničkim ekspandiranjem bakarnih cevi ostvaruje se odličan kontakt između cevi i lamela. Nakon izrade isparivački blok se odmašćuje i testira azotom pod pritiskom od 30 bara. Oplate i kada isparivača se izrađuju od aluminijuma ili plastificiranog aluminijuma.

Isparivači su opremljeni aksijalnim ventilatorom sa zaštitnom mrežom italijaskog proizvodača ELCO .Motori ventilatora su izvedeni kao monofazni sa zaštitiom klase IP44 i klasom izolacije B. Predviđeni su za rad pri temperaturama ambijenta od -50°C do +50°C.

Način označavanja

Montaža, merna skica i konstrukcija

Sklop isparivača

Standardne lamele

 

Kapacitet i dimenzije

 


Ventilator 230 V – 50 Hz 1 PH
Grejači
Dimenzije

Kapacitet
Raz. površ.
Protok vazduha
Domet ventil
N
Fi
Snaga
Blok

to = -8 DT = 8k
m2
m3/h
m
Kom
mm
Win/out
Kw
B
A
D
C
R
TOP-EM 609
1950
9.7
1050
6
2
250
25/95
0.75
650
900
380
350
420
TOP-EM 611
2240
11.4
1150
6
2
250
25/95
0.85
750
1000
380
350
420
TOP-EM 615
2960
14.6
1400
6
2
250
25/95
1.05
950
1200
380
350
420
TOP-EM 617
3420
17.0
2050
8
2
300
34/120
1.27
750
1000
520
350
420
TOP-EM 620
3880
19.5
1900
6
3
250
25/95
1.35
1250
1500
380
350
420
TOP-EM 622
4280
21.9
2250
8
2
300
34/120
1.57
950
1200
520
350
420
TOP-EM 629
5820
29.1
3350
8
3
300
34/120
2.02
1250
1500
520
350
420
TOP-EM 636
7280
36.4
3600
8
3
300
34/120
2.47
1550
1800
520
350
420

 

Režim rada

* Q1-Rashladni kapacitet pri to – 8°C i tv 0°C ** Rashladni fluid R-404A