Opis i karakteristike

Isparivač kosi plafonski

Montaža, merna skica i konstrukcija

Sklop isparivača

Standardne lamele