Topiz d.o.o. Beograd – kaloriferi, izmenjivači toplote, kondenzatori i isparivači. Naš poslovni moto je da zadobijemo poverenje kupca kvalitetnim proizvodom. U proteklih deset godina možemo se pohvaliti ostvarenim rezultatima na domaćem i stranom tržištu.

kaloriferi

Kaloriferi sa razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom za ventilaciju i zagrevanje industrijskih hala, skladišta, radionica, hangara, trgovina.

kondenzatori

Kondenzatori čiji se kapacitet kreće u rasponu od 2.6 kW do 18.2 kW, razvrstani u 20 modela.

izmenjivaci-toplote

Izmenjivači toplote za grejanje ili hlađenje vazduha pomoću različitih medija.

isparivaci

Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha za ugradnju u suvim freonskim sistemima. Namenjeni za ugradnju u rashladnim komorama.