Izmenjivači toplote za grejanje ili hlađenje vazduha pomoću različitih medija
Izmenjivači toplote za grejanje ili hlađenje vazduha pomoću različitih medija
Kaloriferi za ventilaciju i zagrevanje industrijskih hala, skladišta, radionica, hangara
Kaloriferi za ventilaciju i zagrevanje industrijskih hala, skladišta, radionica, hangara
Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha za ugradnju u suvim freonskim sistemima
Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha za ugradnju u suvim freonskim sistemima
Malih dimenzija daju maksimalno iskorišćenje sa minimalnim utroškom energije
Malih dimenzija daju maksimalno iskorišćenje sa minimalnim utroškom energije

Podni konvektori

Izmenjivači za podne konvektore namenjeni za ugradnju u prostorije sa velikim staklenim površinama na fasadi
Izmenjivači za podne konvektore namenjeni za ugradnju u prostorije sa velikim staklenim površinama na fasadi